Kruis

Ons voetspore lê
hier in hierdie grond
Ons hart geklem
Aan ons verbond
 
Daar was drie kruise,
drie kruise, op Golgota,
maar duisende tussen
Polokwane en Mokopane
Tussen Pietersburg
en Potgietersrus
 
Aan die weste helling
van die Ysterberg
vertel elke kruis
‘n moordverhaal
Daagliks plant ons
nog een meer
Maar nooit draai ons
Ons rug
op U, o Heer
 
Daar is ‘n lied aan U geskryf:
“Wat is U plan, God?”

Share Button
Plaasmoord

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *