Afrikaner vermaning

Jou skynbare moed in die hordes geraam,
word enkele denkende sel saai versprei
maar eensaam gesus deur skroue en massa gesang
plunder jy voort sonder afkeur of woord.  Amandla!

Maar hoor jy die magitge dreuning
van ‘n volk in gelid tot oorlewing?

Jy staar verblind deur ons afkeurende blik
gerig in oorwinning oor jou  hatende sang.
Ons skeppende hande deur die Allerhoogste gemaak
waar jy in afguns ons heilige werke verslind.

En hoor jy die magtige dreuning van ‘n God
in afkeur op jou oorlewing.

Nooit wakend uit jou skaamtelose slaap
heet jy die skeppingsgesag met haatlike name
waar jy skuil in skadu van jou  duistere gees.
Met roof en steel jou bydrae beleef.

Hoor jy nog die magtige dreuning?

Share Button
Jopie Fourie
A dream which may start in Brazil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *