Kruis

Ons voetspore lê
hier in hierdie grond 
Ons hart geklem
Aan ons verbond

Daar was drie kruise, 
drie kruise, op Golgota,
maar duisende tussen 
Polokwane en Mokopane
Tussen Pietersburg 
en Potgietersrus

Aan die weste helling 
van die Ysterberg
vertel elke kruis 
‘n moordverhaal

Daagliks plant ons 
nog een meer,
maar nooit draai ons,
ons rug op U, o Heer

Daar is ‘n lied aan U geskryf:
“Wat is U plan, God, U plan met my?”
Share Button
Malema tart God
Plaasmoord

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *