Malema tart God

Op die verhoog staan die demoon as verlosser verhewe oor die Kruis. Sy gesante jubel sy naam en troon, spottend teen Hom met ‘n vuis.   Teen Wie hy getuig, vertoorn hy Waaraan hy raak ontheilig hy. Tartend teen die Allerhoogste Seun Gee Satan hom ‘n bevreidingsleun.   Met brawade…