Malema tart God

Op die verhoog staan die demoon as verlosser verhewe oor die Kruis. Sy gesante jubel sy naam en troon, spottend teen Hom met ‘n vuis.   Teen Wie hy getuig, vertoorn hy Waaraan hy raak ontheilig hy. Tartend teen die Allerhoogste Seun Gee Satan hom ‘n bevreidingsleun.   Met brawade…

Kruis

Ons voetspore lê hier in hierdie grond Ons hart geklem Aan ons verbond Daar was drie kruise, drie kruise, op Golgota, maar duisende tussen Polokwane en Mokopane Tussen Pietersburg en Potgietersrus Aan die weste helling van die Ysterberg vertel elke kruis ‘n moordverhaal Daagliks plant ons nog een meer, maar…

Plaasmoord

‘n Wenende Boer stort ‘n traan, hy's, eensaam moeg en gedaan sy lydende liggaam en hoof, geboë. Oor sy stil en lewelose kind, bewoë.'n Dogtertjie in wreedheid vernietigstaan 'n Volk teenoor God verdrietig. In die nag was 'n offer gelewer.Nou lê die Hand van die Gewer saggies, teer, bemoedigend en rus op skouers, soos ‘n…

Jopie Fourie

JOPIE FOURIE           Jan F.E. Cilliers Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed, hy's nat van Afrikaner-bloed, en smart die boodskap wat hy voer; hy kom uit Afrikaner-roer, hy kom deur Afrikaner-hart, Maar met die rou en die smart bring hy die hart se kragte…

Afrikaner vermaning

Jou skynbare moed in die hordes geraam, word enkele denkende sel saai versprei maar eensaam gesus deur skroue en massa gesang plunder jy voort sonder afkeur of woord.  Amandla! Maar hoor jy die magitge dreuning van ‘n volk in gelid tot oorlewing? Jy staar verblind deur ons afkeurende blik gerig…